Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

zsbohuminska 

Základní škola Bohumínská 72, Slezská Ostrava www.zsbohuminska.cz
202 alb 33 481 zobrazení 3 fanoušci

reklama

30 fotek, 20.3.2015, 314 zobrazení, přidat komentář
Ani děti naší základní školy si nenechaly 20. 3. 2015 dopoledne ujít událost dne - částečné zatmění Slunce, které pozorovaly ze školní zahrady.
Poprvé Měsíc „nakousl“ Slunce už v 9 hodin 37 minut. Bylo to největší zatmění nad naším územím až do roku 2026 a zároveň poslední u nás viditelné v tomto desetiletí.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/zatmeni-slunce-01u-/tec_vesmir.aspx?c=A150319_151412_tec_vesmir_kuz
14 fotek, 18.3.2015, 385 zobrazení, přidat komentář
18.3. 2015 naši školu navštívili trenéři Českého korfbalového svazu. Pod jejich vedením se žáci 1. C v hodině tělesné výchovy seznámili s pravidly této zajímavé hry a pak si ji i vyzkoušeli . Korfbal se dětem líbil, povedlo se jim dokonce dát několik košů, z čehož měli velikou radost.
99 fotek, 11.3.2015, 422 zobrazení, přidat komentář
Zájemci z 8. a 9.tříd se ve středu 11. 3. 2015 účastnili historicko - poznávací exkurze do Osvětimi. Toto město bylo za druhé světové války přičleněno k Německé říši a byl zde postaven nejprve koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých kasáren. Později, roku 1942, byl na druhé straně města vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Březinka) .
143 fotek, 28.2.2015, 727 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 28. 2. 2015 se konal již 6. společenský večer ZŠ Bohumínská. Ples byl slavnostně zahájen projevem pana ředitele Mgr., Bc. Marka Sládečka, po kterém následovalo taneční vystoupení žákyň 1.a 2. stupně z kroužku aerobiku pod vedením Mgr. Viery Dobešové. V průběhu večera se hosté také mohli inspirovali tanečním uměním starších žákyň pod vedením Mgr. Petry Ryškové. Kromě pestrého programu měli hosté možnost získat krásné ceny v rámci slosování vstupenek. Díky sponzorům byla tombola bohatá. Celý večer se nesl ve znamení dobré nálady, hudby a tance.
Děkujeme SRPŠ, pracovníkům školy, všem sponzorům a účinkujícím, kteří přispěli ke zdárnému průběhu večera.
220 fotek, 27.2.2015, 444 zobrazení, přidat komentář
Školní družina 27. února 2015 pořádala již tradičně karneval, který se konal v tělocvičně školy pro žáky 1.-5. ročníku. Vedoucí vychovatelka I. Klozová přivítala děti i rodiče a předala slovo moderátorovi Romanu Jendrzejczykovi. Následovala promenáda masek, z kterých porota, tvořena z řad rodičů, vybrala 10 nejnápaditějších masek, které byly odměněny věcnými cenami, financovány z prostředků SRPŠ. Z těchto prostředků bylo také zakoupeno malé občerstvení pro všechny účastníky karnevalu. Děkujeme taktéž p. Čecháčkové za sponzorský dar v podobě domácích zákusků. Odpoledne plné písniček a soutěží se všem moc líbilo.
73 fotek, 27.2.2015, 304 zobrazení, přidat komentář
27. února 2015 proběhla ve školní knihovně soutěž dětských recitátorů. Vybraní žáci 1. - 9. tříd, kteří úspěšně prošli třídními koly, soutěžili v pěti kategoriích podle věku. Z každé kategorie mohli do následujícího - obvodního kola – postoupit pouze dva nejlepší, tedy celkem 10 žáků za naši školu. Ale vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché, protože všechny děti byly dobře připravené, šikovné, snažily se a do přednesu daly veškeré své umění. Kdo tedy vyhrál školní kolo soutěže dětských recitátorů a následně reprezentoval naši školu v kole obvodním 4. března 2015 ve Středisku volného času Ostrčilova?
Zezulčík Jonáš - 1.A , Nachtmanová Radka - 1.B, Teichmann Lukáš - 2.A, Górna Barbora - 2.B, Lakomý Jindřich - 5.B, Kaloč Ondřej - 4.A , Jarešová Veronika - 7. B, Grygarová Tereza - 6.A, Slaný Vojtěch - 8. třída, Talašová Michaela - 9. třída.
111 fotek, 13.2.2015, 616 zobrazení, přidat komentář | děti, události, zábava
Stalo se na naší škole již milou tradicí, že každoročně v únoru pořádají žáci školního parlamentu Valentýnskou poštu. Valentýnská přáníčka žáci vyrábějí v rámci vyučování v předmětech pracovní a výtvarné výchovy. Někteří ale vyráběli přáníčka i doma.
Valentýni a Valentýnky z řad zástupců školního parlamentu měli v pátek 13. 2. 2015 plné ruce práce. Všechna přání byla doručena včas a věříme, že adresáty potěšila.
Nejvíce přáníček tentokrát doputovalo do 7.A a 7.B . , několik přáníček patřilo také učitelům, učitelkám a dokonce i panu školníkovi.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne – tedy zástupcům žákovského parlamentu. A samozřejmě také všem, kteří přáníčka vyrobili, napsali a poslali.
61 fotek, 28.1.2015, 314 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, události, zábava
Ve středu 28. 1. 2015 se vybraní žáci ZŠ Bohumínská zúčastnili dětské tiskové konference ve Středisku volného času na ul. Ostrčilova. Mladé novináře čekalo zajímavé téma "Řeč těla" . V závěru pak byla slavnostně otevřena výstava školních časopisů, kde je prezentován i školní časopis ZŠ Bohumínská - KAMEŇÁK.
189 fotek, 21.1.2015, 557 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, události
Informace o zápisu do 1.ročníku

Zápis do prvních tříd se uskutečnil dne 20.1.2015 od 12.00 do 17.00 hodin a 21.1.2015 od 12.00 do 17.00 hodin.
132 fotek, 5.12.2014, 526 zobrazení, přidat komentář | děti, události, zábava
V pátek 5. 12. 2014 zavítal do naší školy Mikuláš se svými pomocníky, anděly a čerty. Všechny děti mu společně zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky, děti z 1. C dokonce zatančily čertovský taneček. Za jejich snažení je Mikuláš odměnil sladkostmi.
17 fotek, 4.12.2014, 195 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se 20 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Bohumínská zúčastnilo 41. ročníku Olympiády v českém jazyce - školního kola. V první části museli prokázat své znalosti z oblasti gramatiky, syntaxe apod., v druhé části tvořili slohovou práci na téma : Pohled z okna.
Ve školním kole získali nejvíce bodů: Jiří Reitšmíd, Michaela Blažková a Michaela Talašová / 9. třída/ . Nejlepší slohovou práci napsal Vojtěch Slaný / 8. tř./
Jiří Reitšmíd a Michaela Talašová následně reprezentovali školu 12. 2. 2015 v kole okresním. Zde změřili své síly se 103 nejlepšími žáky nejen základních škol,ale i víceletých gymnázií.
Michaela Talašová se umístila mezi 15 - 20 nejlepšími řešiteli, což je v tak silné konkurenci výborné umístění, Jiří Reitšmíd se umístil na děleném 37. - 47 . místě.
Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.
79 fotek, 27.11.2014, 909 zobrazení, přidat komentář | děti, zábava
27. 11. 2014 se na ZŠ Bohumínská konal další z oblíbených tematických dnů. Tentokrát si zástupci školního parlamentu udělali průzkum ve svých třídách a většinou si děti vybraly právě modrou barvu. Protože "Modrá je dobrá."
61 fotek, 19.11.2014, 230 zobrazení, přidat komentář
Zájemci ze 7. - 9. tříd ZŠ Bohumínská se 19. listopadu 2014 zúčastnili historicko-poznávací exkurze do Vídně. Dle svých zájmů navštívili přírodovědné nebo vojenské muzeum. Při následné exkurzi Vídní viděli také zámek Schönbrunn - nejznámější rakouský zámek, který býval císařskou letní rezidencí,v sídle Habsburků Hofburgu si prohlédli drahocennou sbírku korunovačních klenot.Nevynechali ani Dóm Svatého Štěpána ,vídeňskou operu,Radnici,vídeňský parlament, který je postaven jako pocta řeckému stavitelství a jsou zde diskutovány nejvyšší zájmy a záležitosti Rakouska, Burgtheater i barokní kostel Karlskirche na vídeňském náměstí Kalrsplatz.
168 fotek, 3.11.2014, 322 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, události, zábava
3. listopadu 2014 se v ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě uskutečnila akce pro předškoláky Škola nanečisto. Pro děti předškolního věku bylo připraveno seznámení se třídou, práce s interaktivní tabulí v odborné učebně výpočetní techniky, ukázka chemických pokusů a na závěr si děti vyzkoušely svoji obratnost ve školní tělocvičně při zdolávání opičí dráhy.
Rodiče si mezitím mohli prohlédnout školu a diskutovat s ředitelem školy či vyučujícími.
62 fotek, říjen 2014, 139 zobrazení, přidat komentář
I v letošním školním roce se žáci ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě zúčastnili soutěžního projektu „Stáří očima ostravských dětí a mládeže.“
Téma letošního již 3. ročníku literární a výtvarné soutěže znělo:
„Babička-holka a dědeček-kluk, aneb dětství mých prarodičů“ nebo
„Jak mi babička s dědečkem pomohli, aneb bez pomoci prarodičů bych se neobešel“
Naši nejmladší žáci spolu s třídními učitelkami zpracovali projekt po svém, protože největší pomoc pro rodiče asi je, když si prarodiče s dětmi hrají.
V průběhu měsíce 1.,2. a 3. třídy shromažďovaly hračky prarodičů, následně byla uspořádána výstavka. Děti si hračky prohlédly a mnohé i vyzkoušely. Tu, která je nejvíce zaujala, pak nakreslily.
77 fotek, říjen 2014, 234 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, zábava
ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě se již podruhé účastnila Česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošním společným tématem, které podporovalo čtenářskou gramotnost, bylo ztvárnění oblíbené knihy.
Projektu se zúčastnili žáci 1. - 9. ročníku školy a 110 vybraných záložek pak putovalo dětem ze slovenské partnerské školy v obci Liptovské Revúce.
16 fotek, říjen 2014, 175 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, zábava
ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě se již podruhé účastnila Česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošním společným tématem, které podporovalo čtenářskou gramotnost, bylo ztvárnění oblíbené knihy.
Byla nám vybrána partnerská škola Liptovské Revúce z krásného kraje mezi Nízkými Tatrami a Vysokou Fatrou, se kterou jsme si vyměnili 110 vlastnoručně vyrobených záložek do knihy.
179 fotek, 22.10.2014, 624 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, zábava
22. října 2014 žáci školního parlamentu ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě uspořádali pro své spolužáky další z oblíbených tematických dnů, tentokrát Den bláznivých účesů, který podporoval i další akci školy - Svátek dýní a strašidel.
86 fotek, 22.10.2014, 352 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, oslavy, události, zábava
Dne 22. 10. 2014 se již po sedmé uskutečnila akce s názvem SVÁTEK DÝNÍ A STRAŠIDEL – ČESKÝ HALLOWEEN na Slezskoostravském hradě pořádaná ZŠ Bohumínská, která byla financována účelovou dotací Statutárního města Ostravy a městským obvodem Slezská Ostrava.

Z důvodu nepříznivého počasí se zúčastnilo této akce méně dětí a jejich rodičů, než tomu bylo předešlé roky, ale to nezabránilo celkově příjemné atmosféře. V průběhu odpoledne jsme vyhlásili a odměnili věcnými cenami masky a nejoriginálnější dýně. Také každý dětský účastník si domů odnesl na památku malou plstěnou dýni.
44 fotek, září 2014, 495 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, země
Žáci naší školy prožili zajímavý týden od 22. září do 29. září 2014. V rámci projektu EDISON společnosti AIESEC k nám přijelo sedm zahraničních studentek.Na naši školu byly vybrány studentky: Natsumi Ogava- Japonsko , Kay Wang- Čína, Thalita Fonesca – Brazílie, Alice Cortese – Itálie, Ioana Balboaca – Rumunsko, Damla Kurt- Turecko, Lisa Rauh – Německo Hodiny anglického jazyka se změnily na cestu kolem světa. Žáci se dozvěděli zajímavosti o Japonsku, Německu, Turecku, Itálii a dalších zemích. Všechny hodiny probíhaly v jazyce anglickém. Žáci si své vědomosti a dovednosti procvičovali v přímé komunikaci se studentkami jak v hodinách anglického jazyka tak v dějepisu, zeměpisu a v hudební výchově.
V pátek, když byl čas se rozloučit, děti poděkovaly studentkám za zajímavé a neobvyklé hodiny různými dárky, které svým charakterem připomínaly Českou republiku.

Komentáře

přidat komentář