Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

zsbohuminska 

Základní škola Bohumínská 72, Slezská Ostrava www.zsbohuminska.cz
202 alb 33 480 zobrazení 3 fanoušci

reklama

78 fotek, 4.2.2016, 335 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, kultura, události, zábava
Dne 4.2.2016 v rámci výuky předmětu občanská výchova - téma "Svatba", proběhla ve třídě 6. B praktická ukázka občanského sňatku. Žáci si vše předem perfektně připravili viz. přiložené fotografie.
86 fotek, 22.1.2016, 212 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, kultura, události, zábava
V pátek 22. 1. 201 se žáci 6. B ZŠ Bohumínská zúčastnili Dětské tiskové konference ve Středisku volného času na ul. Ostrčilova. Mladé novináře čekalo téma "Čarujeme v kuchyni" v rámci projektu "Co ještě neumíme".
S hostem DTK Janou Teuerovou si popovídali o zdravých stravovacích návycích, zasoutěžili si a dokonce si vlastnoručně připravili moučník podle zásad zdravého stravování - mrkvovou buchtu a muffiny.
Pro naše začínající redaktory bylo jistě zajímavé také setkání s redaktory ostatních školních časopisů a školních televizí.
V závěru se pak podívali na výstavu školních časopisů, kde je prezentován i časopis ZŠ Bohumínská - KAMEŇÁK.
137 fotek, 20.1.2016, 391 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, události
V úterý 19. 1. a ve středu 20. 1. 2016 od 12 hodin do 17 hodin se koná zápis do 1.třídy s výukou anglického jazyka na ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě.
87 fotek, leden 2016, 204 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, příroda, sport, zábava
Žáci 2. stupně se zúčastnili lyžařského výcviku na Bílé v Beskydech pod vedením profesionálních instruktorů.
Žáci byli rozděleni do 2 snowboardových družstev a 3 carvingových lyžařských družstev. Během 5 lyžařských dnů všichni zvládli sjet jižní lyžařský svah na Bílé.

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 fotek, 15.1.2016, 90 zobrazení, přidat komentář | děti, práce, události, zábava
Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.
OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.
V naší škole ji pořádáme pravidelně pro talentované žáky 8. a 9. ročníků, kteří musí prokázat své nadání a znalosti nejen v gramatice, ale i ve schopnosti napsat souvislý slohový text na zadané téma. Téma dopředu neznají. Na vypracování mají 60 minut.
Dva nejlepší pak postupují do kola okresního.
Naši školu budou 8. února v kole okresním reprezentovat Saša Lakomá a Sára Golombková ( obě z 8. A).
12 fotek, 12.1.2016, 260 zobrazení, přidat komentář | děti, práce, rodina-přátelé, zábava
V 7. ročníku se v pracovních činnostech věnujeme studené i teplé kuchyni. Dnes jsme připravovali jednohubky a obložené chlebíčky, příště nás čeká slavnostní tabule.
289 fotek, 16.12.2015, 425 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, kultura, události, zábava
Ve středu 16. prosince si cca 60 žáků 1. - 9. tříd užilo odpoledne, večer a noc ve škole malinko netradičně. Zúčastnili se totiž 8. ročníku velmi oblíbené akce "VáNoční čtení".
Letos jsme se věnovali knížkám, u kterých se nám líbily obrázky, tématem totiž byli ilustrátoři. Od 17 hodin jsme četli, o knížkách, obrázcích a ilustrátorech si povídali. A aby to děti měly pestřejší, byly pro ně připraveny vánoční dílny, kde si postupně mohly nazdobit a také sníst perníčky, vytvořit voňavý svícen z jablíčka a také medovou svíčku, věštit si budoucnost z vosku, přemýšlet, komu věnují vlastnoručně vyrobené přáníčko a užít si tajemnou atmosféru vánočních tradic, např. krájení jablíčka, házení botou nebo pouštění ořechových lodiček. Nakonec děti prošly ztemnělou školou jen s prskavkami a večer ukončily společným zpěvem koled. No a pak už se jen uložily ke spánku.
Ráno je probudila vánoční píseň pouštěná ve školním rozhlasu. Po uklizení spacáků a karimatek pak všichni společně posnídali a těšili se na slavnostní vánoční dopoledne se svými spolužáky.
Jaká byla atmosféra, to snad poznáte z fotodokumentace.

Velmi děkuji kolegyním Hance Kajfošové, Hance Bayerové, Aničce Měrkové, Lence Svozilové a Blance Malé za spolupráci a skvělou organizaci této akce.

Liana Svobodová
28 fotek, 7.12.2015, 172 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, zábava
V pondělí 7. prosince navštívili žáci 6. a 7. ročníků Komorní scénu Aréna. Divadelním představením s názvem Vánoční hra si připomněli spoustu krásných vánočních koled a hlavně, jak to bylo s Marií, Josefem a Ježíškem.
64 fotek, 4.12.2015, 546 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, oslavy, události, zábava
V pátek 4. 12. 2015 zavítal do naší školy Mikuláš se svými pomocníky, anděly a čerty. Všechny děti mu společně zazpívaly vánoční koledy. Za jejich snažení je Mikuláš odměnil sladkostmi.
94 fotek, 3.12.2015, 200 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, kultura, oslavy, události
I v tomto školním roce se žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili projektu Dětský čin roku.
Do projektu Dětský čin roku 2015 se přihlásilo přes 650 příběhů, které popisovaly dobrý skutek samotného autora či skutek jeho vrstevníků, kamarádů, sourozenců apod. Soutěžilo se v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života , Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem.
Letošní rok jsme byli velmi úspěšní. Odbornou porotu zaujaly a do semifinále nominovala hned 4 příběhy našich žáků: Matyáše Kolka ( 6. A), Terezy Grygarové ( 7. A), Daniela Porady a Vojtěcha Slaného ( 9. třída). O vítězích v každé kategorii pak rozhodly děti prostřednictvím internetového hlasování. Těší nás, že mezi 7 vítězi máme i naše zástupce.
V kategorii Pomoc ostatním zvítězil Matyáš Kolek, viz http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2015/pomoc-ostatnim/pomoc-po-padu-z-kola-1751
V kategorii Dobrý nápad se pak nejvíc líbil příběh Terezy Grygarové, viz http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2015/dobry-napad/darek-1736
Vítězové, jejich rodiny a zástupci školy byli pozvání na slavnostní vyhodnocení tohoto projektu, které se konalo 3. 12. 2015 v reprezentativních prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice v Praze.
Výherci Dětského činu roku 2015 získali hodnotné věcné dárky od partnerů projektu, prohlídku muzea voskových figurín Grévin a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 Kč na nákup školních pomůcek.
Všem žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
Více na http://www.detskycinroku.cz/
36 fotek, 18.11.2015, 159 zobrazení, přidat komentář | děti, práce, rodina-přátelé, zábava
Prý málo čteme, tak nám rodiče předčítají z knih, které četli sami, když byli jako my. No uvidíme ! Tentokrát jsme do školy měli pozvaného tatínka, jenž si vybral knížku Václava Čtvrtka - Rumcajs. A protože je takové čtení pro nás malý svátek, dostali jsme také domácí bábovku.
5 fotek, 10.11.2015, 376 zobrazení, přidat komentář | děti, sport, zábava
V pondělí 9. listopadu si děvčata sedmých tříd užila tělesnou výchovu netradičně. Opustily budovu naší školy a vydaly se do posilovny, kde si pod vedením fitness trenérů vyzkoušely mnohé posilovací stroje.
7 fotek, 10.11.2015, 182 zobrazení, přidat komentář | děti, sport, zábava
Ve čtvrtek 5. listopadu se kluci z 6. a 7. tříd zúčastnili turnaje v halové kopané, který se konal v ZŠ v Šenově. Hrál se systémem každý s každým a z pěti zúčastněných družstev skončili naši žáci na 4. místě.
26 fotek, 5.11.2015, 168 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, práce, zábava
Deváťáci naší školy se 5. listopadu zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2015 - 2016. Tato soutěž si klade za cíl rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.
197 fotek, 4.11.2015, 380 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, oslavy, události, zábava
Ve středu 4. 11. 2015 se již poosmé uskutečnila akce s názvem SVÁTEK DÝNÍ A STRAŠIDEL – ČESKÝ HALLOWEEN na Slezskoostravském hradě pořádaná ZŠ Bohumínská, která byla financována účelovou dotací Statutárního města Ostrava.
Letos nám listopadové počasí opravdu přálo, byl krásný slunečný den a příjemný podvečer, a to vše se odrazilo na vysoké návštěvnosti akce. Nejen děti, ale i dospělí si mohli projít stezku odvahy, kterou si připravili žáci školního parlamentu. Děti si také užily doprovodný program, společné tanečky a soutěže. V průběhu odpoledne pak byly vyhlášeny a cenami odměněny nejoriginálnější dýně a strašidelné masky dětí.
150 fotek, 4.11.2015, 620 zobrazení, přidat komentář | děti, oslavy, zábava
Ve středu 4. listopadu zorganizovali zástupci školního parlamentu další z oblíbených barevných dní. Po zvážení všech návrhů se rozhodli pro den v černé barvě. Rozhodnutí to bylo odvážné, přece jen je u nás černá barva brána jako barva smutná. Ještě nikdy jsme ji samostatně neměli, vždy jen v kombinaci s jinou barvou. Proběhl např. Den black and white, černou barvu jsme taky kombinovali s oranžovou. Protože jsme ale odpoledne také slavili svátek dýní a strašidel, tak jsme se černé barvy nezalekli. Jak jsme se dočetli, černá je totiž také barva magická a tajemná.
27 fotek, 2.11.2015, 265 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, zábava
Naše škola nabízí dětem mnoho kroužků. Velký zájem je o kroužek vaření pod vedením Mgr. Hanky Bayerové, který navštěvují nejen dívky, ale i chlapci 6. ročníku. V pondělí 2. listopadu si vyzkoušeli přípravu pomazánek - např. šunkové, sýrové, rybí, česnekové. V minulé hodině si pochutnali na sladkých palačinkách.
313 fotek, 24.10.2015, 489 zobrazení, přidat komentář | děti, lidé, oslavy, události, zábava
Historie naší školy se začala psát první zářijový den roku 1965. Za oněch pět desetiletí se nesmazatelným způsobem zapsala do životů stovkám zaměstnanců a žáků. V sobotu 24. října 2015 byl nejenom pro bývalé pracovníky a absolventy připraven zajímavý program, při kterém si mohli zavzpomínat na léta minulá, ale také se seznámit se současností naší školy.
97 fotek, 8.10.2015, 288 zobrazení, přidat komentář | děti
Ve čtvrtek 8. října se 6. B zúčastnila preventivního programu v Renarkonu. Protože kluci a holky přešli z 1. na 2. stupeň základní školy, což je vždy velká změna, a také jim přibyli tři noví spolužáci, byl pro ně vybrán program týkající se vztahů v kolektivu. Dopoledne děti strávily prožitkovým programem, diskuzemi a hrami, které mají pozitivně ovlivňovat klima třídy a pomáhat při formování vhodných postojů.Podle ohlasů děti výuka v Renarkonu bavila a spoustu rad využijí.
63 fotek, 5.10.2015, 242 zobrazení, přidat komentář | děti, práce, zábava
Děti naší ZŠ se neučí jen ve třídách, ale využívají odborné učebny, popř. okolí školy. V dnešní hodině fyziky žáci využili školní hřiště při řešení laboratorní práce na téma: Práce a výkon. Osmáci měřili potřebné údaje a následně pak vypočítávali, jakou vykonali práci a s jakým výkonem.

Komentáře

přidat komentář